Haugan Elektro AS

Haugan Elektro AS er registrert i DSBs installatørregister, er medlem av NELFO og elektrounion og er autorisert elektro og ekom installatør med fokus på elektrodelen, men har også rett til å utføre ekom delen som for eksempel er antenne, data og styringssystemer.

Haugan Elektro AS drives av Tor-Kristian Haugan

Jeg har fagbrev som elektriker gr.L fra 1988, fagskoleingeniør elkraft fra 2003 og autorisert installatør fra 2003. I tillegg har jeg eksamen fra Norsk Brannvernforening som brannvernleder og instruktør i utførelse av varme arbeider. Jeg har derfor sterk fokus på sikkerhet ved installasjon og kontroll. Jeg har også våtromssertifikat og godkjent for arbeid etter våtromsnormen. Jeg utfører hovedsakelig selv arbeidene på anlegget og har 30 års erfaring i faget.